Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen dokumentum az éppen aktuális Álltalános Szerződési Feltételek-et és az Adatvédelmi tájékoztatót is tartalmazza.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. augusztus 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) órával a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

2. A Szolgáltató

Név: Media Leaders Kft

Levelezési cím: Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica

Képviselő neve: Mario Bruchánik

Cégjegyzékszám: 46406999

Adószám: 2023368787

Közösségi adószám: SK2023368787

HUF Bankszámla száma: 12600016-18521517-01817573
Számlatulajdonos: Media Leaders

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +421 907 211 712

 

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A szolgáltató ezen oldalon elektronikai termékek eladásával foglalkozik

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (azaz az ár bruttó ár), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Egyedi ár a két fél –vevő és eladó- megállapodása során adható, mely mindkettejükre nézve a egyezség fontos része. E mellett az árakat az eladó bármikor, egyoldalúan módosíthatja, más esetben a vevő által leadott rendelésen szereplő összeg a mérvadó.   Az oldalon feltüntetett árak magyar forintban értendőek.

A megrendelt termékek összegét a vevő előreutalással, vagy a kiszállításkor készpénzben egyenlítheti ki 250.000 Ft értékig. Ezen felül előre utalással lehet egyenlíteni. Amennyiben az utalás valamilyen okból nem lehetsséges, úgy a legközelebbi Budapest bankban közvetlenül is fel lehet tenni a pénzt a számlánkra.

Kérjük az utalás közlemény rovatában a megrendelés azonosítószámát megadni.
Ellenkező esetben a beérkező utalások feldolgozása meghosszabbodhat. Az esetlegesen nem bezonosítható pénzekkel nem tudunk és nem is fogunk kezdeni semmit ameddig nem jelentkeznek érte.

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A honlapon feltüntetett árakért a Szolgáltató semmifajta felelősséget nem vállal!

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével NEM jön létre. A szeződés az autómatikus visszaigazolást követő adategyeztető telefonhívás alatt jön létre (amelyet mi kezdeményezünk) abban az esetben, ha a telefonbeszélgetés időtartama alatt a két fél az adatokat pontosnak találta valamint fennakadás esetén a módosításokat mindkét fél megértette és elfogadta. Amennyiben valamely fél nem elégedett az adatokkal és nem tudnak megállapodásra jutni úgy joga van a szerződéstől elállni.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. A szerződés lemondása és elállás

Egy megrendelt termék lemondása a 2 fél közötti szerződés megszünését is jelenti. Ez a vevő részéről, amennyiben az nem kezdte meg a törvény álltal előírt 14 napos kipróbálását, semmifajta kötelezettséggel nem jár. Amennyiben a megrendelő a csonagot átvette és ezzel megkezdte a 14 napos elállási időszakot melyről bővebben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán valamint a Netjogtár online jogszabálygyüjtemény oldalán olvashat. Amennyiben a két fél megállapodik és a szerződés létrejön az 5.3-as bekezdés alapján, úgy a két fél kijelenti hogy tisztában van a jelen bekezdésben és a benne megjelölt forrásban foglalt jogaival.

A fent kiemelt források a a megfelelő oldalra mutatnak és minden esetben ezek szerint dolgozunk.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a termék kiszállításakor küld ki a Felhasználónak.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor legkésőbb a telefonos egyeztetés alatt jelezze ezen igényét.

5.6. Fizetés

A Fogyasztó a rendelés menete közben többfée fizetési mód közül választhat

5.6.1. Előre utalás/Banki befizetés

Az automatikus visszaigazolás nem figyeli a raktárkészletet, így addig kérjük NE utaljon amíg nem egyeztettünk önnel a raktárkészlettel kapcsolatban. A rendelés visszaigazolása után a Felhasználónak 72 óra áll rendelkezésre, hogy a megrendelt termék(ek) értékét előre utalással vagy banki befizeléssel kiegyenlítse, avagy ha a visszaigazolás során más megállapodás születik úgy az alapján.. Ha ez megtörténik, a Szolgáltató törekedik arra hogy 24-72 órán belül a terméket kiszállítsa. Természetesen ez nem zárja ki egyéb lehetőségek meglétét ( a Felhasználó későbbre kéri a kiszállítást, a Szolgáltatónak be kell rendelnie a megrendelt terméket, így a kiszállítás csúszik, stb.). Amennyiben az összeg nem érkezett be a kiszállítás megkezdésének időpontjáig úgy kollégánk keresni fogja önt hogy valamilyen úton bizonyítsa hogy a pénzt elküldte, vagy közös megállapodás után a rendelés kiegyenlítésének módját utánvétre módosítjuk. Amennyiben önnek még nem áll módjában fizetni és azt nem tudja bizonyítani, hogy elutalta az összeget, Lehetősége van a szállítást késleltetni, de ez nem lehet több 1 hétnél. Amennyiben ezután sem érkezett meg az utalás úgy a rendelését függő státuszba helyezzük és a termék visszakerül az értékesítendő készletbe, így amennyiben továbbra is igényt tart a rendelés tárgyára és azalatt esetleg elkelt, újra be kell hogy rendeljük azt.

Kérjük a közlemény rovatában a megrendelés azonosítószámát megadni.
Ellenkező esetben a beérkező utalások feldolgozása meghosszabbodhat.

A Szolgáltató számlavezető bankja és számlaszáma:

HUF Bankszámla száma: 12600016-18521517-01817573
Számlatulajdonos: Media Leaders

5.6.2. Utánvét

A Felhasználó a szállításkor is fizethet, utánvéttel de ez nem haladhatja meg jelentősen a 250,000 Ft-ot. Ez készpénzes kifizetést jelent, így a futárnak kell a termék árát kifizetnie.

FIGYELEM a futárnak nem kötelessége megvárni míg ön átnézi a csomagot. A futár átadja önnek a csomagot fizetéskor és az ő feladatának ott vége.

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. GLS futárszolgálat

A kiszállítás a GLS Futárszolgálattal történik, akik munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között (biszonyo időszakokban kitolódhat a szállítási idő) szállítják ki a megrendelt terméke(ke)t a rendelésen megadott szállítási címre. Ez a kézbesítésig bármikor módosítható, mind a Szolgáltató, ha pedig már a termék kiszállítás alatt áll, akkor pedig a Futárszolgálat felé leadva a változást. 

A csomag kiszállításáról a Szolgáltó legalább egy nappal előtte tájékoztatja a Fogyasztót. Ezek után a Fogyasztó a Szolgáltató által megadott fuvarlevélszám birtokában tudakozódhat a futárszolgálat elérhetőségein, hogy merre tart csomagja. 

Ha a futár nem éri el a Fogyasztót se a megadott szállítási címen, se telefonszámon, akkor még két alkalommal próbálkozhat eljutatni hozzá a csomagot. Ha ez akkor sem sikerül, a Futárszolgálat vissza juttatja a Feladóhoz a csomagot, akik megpróbálják felvenni a kapcsolatot a Fogyasztóval. 

A termék átvételekor a Felhasználónak módja van megvizsgálni, hogy a csomag sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, abban az esetben önnek nem kötelessége átvenni a csomagot. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A szállítási határidő attól függően, hogy van-e készleten az adott termék, vagy sincs, eltérő lehet. Ha a termék rktárról érkezik, akkor a Szolgáltató 24-48 óra alatt teljesíti a kiszállítást. Ha egy termék nincs raktáron, és a Szolgáltatónak is be kell rendelnie, akkor a kiszállítás is csúszhat, mely akár 2-5 munkanapot is jelenthet. Esetenként még tovább is tolódhat az időpontja de erről a telefonos egyeztetés folyamán, minden esetben értesítést kap az ügyfél.

A Szolgáltató ennek ellenére - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet(mely az 5.5-ös bekezdésben található hivatkozásokon keresztül érhető el) szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését valamint a kipróbáláson felüli használatból adódott értékcsökkenést.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
c. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
d. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
e. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
Az olyan termékek esetében amelyeknek a beszerzése egyedi rendelésre kerül beszerzésre az elállási jogot nem gyakorolhatja. Egyedi rendelésnek minősül minden olyan termék, amely a rendelés pillanatában nincs raktárkészleten.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, szintúgy elektronikus úton. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a kiszállítási költséggel együtt.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Vállalatok, cégek esetében, mint Vásárló, az elállás NEM lehetséges. Ezzel kapcsolatban az EU-s jogszabályok a mérvadóak. 

 

7. Garancia

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

COMPLAINT FORM - (ki kell tölteni és vissza kell küldeni a visszaküldött áruval - 2 év garanciát kell vállalni a termékek hibáira)

WITHDRAW FORM - (a termék átvételét követően 14 napig kell kitölteni és visszaküldeni a visszaküldött áruval)

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban (levélben vagy email formájában) vagy egyszerűbben orvosolható problémák esetében telefonon az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Media Leaders Kft.

Levelezési cím: Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakia

E-mail cím: [email protected]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti avagy email utján való továbbítást..

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  • Bírósági eljárás kezdeményezése,

Elérhetőségek.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: [email protected]

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

Tel: 06-1-201-4102

Email: [email protected]
Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: [email protected]

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes, azonban a nyilvánvó elgépeléseket valamint a piaci áraktól való jelentős eltérésből is következtethető hibákért cégünk nem vállal felelősséget. Minden olyan esetben amelynél árhibát észlelünk és ez a szerződő felek bármelyikének is kárt okozna, a rendelés feldolgozásának folyamata közben azonnal értesítjük ügyfelünket az ár módosításával kapcsolatban melyet joga van elfogadni, valamint joga van elutasítani is. Az ilyen módon elutasított ajánlatokat cégünknek joga van semmisnek tekinteni és az ügyfelet értesíteni rendelésének törléséről.

Előfordulhat továbbá olyan eset is hogy egy korábban függő státuszba helyezett vagy várakoztatott megrendelés  tárgyának jelentősen változik a beszerzési ára. Cégünk ilyen esetben is a fent említett folyamatot hajtja végre.

FONTOS megjegyezni azonban hogy törekszünk arra hogy amennyiben az nem okvetlenül szükséges, ezen eljárással nem élünk. Minden esetben melyben ezen eljáráshoz folyamodunk aztt jelenti hogy a szerződés valamely fél szempontjából jelentősen előnytelen.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. A termékek leírása és tulajdonságai.

Cégünk a honlapon feltüntetett termékleírásokhoz az adatokat, megbízható információforrásnak tekinthető oldalakról gyűjti be.
Ezen oknál fogva cégünk az esetleges leírási hibákért nem vállal felelősséget. amennyiben ilyen hibát észlelnek kérjük jelezzék azt hogy mihamarabb kijavíthassuk.